Om Kulturvinduet


Kulturvinduet retter fokus mot populærkulturelle tekster som film, tv, litteratur og musikk.
Livssynsperspektivet er ofte fraværende i analyser og kommentarer om populærkultur. Dette vil vi gjøre noe med! Vi publiserer artikler og samtaleguider som peker på spor av livssyn og utfordrer tanker og holdninger.

Våre artikler og analyser tar utgangspunkt
i det kristne livssynet.

Damaris Norge har også andre nettsider med ressurser til kristne formidlere.

Snakkomtro.no– aktuelle ressurser til formidling av kristen tro til ungdom

Konfirmant Online– ressurser som er utarbeidet etter trosopplæringsplanen for konfirmantundervisning, og inneholder opplegg med forslag til filmklipp og lignende

KrdOnline (abonnement, grunnskole og videregående) – aktualiseringer, undervisningsopplegg og fordypningsressurser for lærere i de kristne private skolene. Ressursene er tilpasset offentlige læreplaner.

Kulturvinduet drives av Damaris Norge.© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå