Populærkultur har mange lag
 - bli med under overflaten

Les mer »

Årets påskefilm RISEN
- med ressurser fra Damaris Norge


Filmen Risen, som hadde norgespremiere 18. mars, er en storslått film som gjenforteller bibelfortellingen om Jesu oppstandelse – sett gjennom en ikke-troende romersk offisers øyne. Nærmere 80 kinoer setter opp filmen nå å påsken, så sjekk kinoprogrammet der du bor - og sjekk www.damaris.no/risen for ressurser om filmen!

 

Historier forklarer og former vår verden

En god historie, betyr den noe? Og behøver den å være sann?

Time Magazine
begynner dette året med å minne oss om at historiefortelling i det offentlige rom er det som mer enn noe annet setter dagsorden for politiske avgjørelser, økonomiske forhold og dessverre også voldelige konflikter og terror.

Skribenten James Murdoch viser blant annet til hvordan dypt personlige vitnesbyrd fra enkelt-mennesker, kombinert med TV-serier som Modern Family, har vært med på å forme folks oppfatning av homofile par og i neste omgang bane vei for ny ekteskapslovgiving i en rekke land og stater.

Murdoch mener at de som vinner gjennom i folk flests bevissthet med sin versjon av virkeligheten, også vil være de som legger føringer for hvordan 2016 skal formes, på godt og vondt. 

Det artikkelen ikke sier noe om, er hvorvidt det faktisk finnes noen objektive sannheter rundt oss som ikke endres av hva vi selv måtte tro og mene, eller fortelle.

Damaris Norge lytter til god historiefortelling, bekrefter det som stemmer med virkeligheten og avslører det som ikke holder vann, - logisk, erfaringsmessig og i møte med Bibelens store fortelling om oss mennesker. Følg med oss her på Kulturvinduet i 2016! 

 


The Good Lie                                                                                                                                                                                      

Se trailer til filmen under. Invitér til filmkveld og bruk Kulturvinduets samtaleguide med fokus på livssyn, tro og identitet!
 
 Gud og vitskapen

Besøk siden snakkomgud.no for ressurser på norsk til den britiske livssyns-serien "Gud og Vitskapen".

 

Det ble ikke oppgitt noen gyldig ID

Trailer: The God Question

(05.12.2014) 

Speiler samfunn i endring

(21.03.2016)  KOMMENTAR: Helt fra første sesong i 2010 har Downton Abbey vært en suksess. Kristen tro skrives ut av manus med viten og vilje. Av Lars Dahle.

(17.03.2016)  Risen gjenforteller bibelfortellingen om Jesu oppstandelse - sett gjennom en ikke-troende romersk offisers øyne. Det er en sterk påstand, at noen har overvunnet døden. Hvordan blir du berørt av historien?

(25.02.2016)  ARTIKKEL: NRK P3s serie Skam har øyeblikk premiere på sesong 2. Hva forteller ungdommene om frihetens muligheter, når alt er lov og alt er mulig?

Gullkysten

(14.01.2016)  SAMTALEGUIDE: Regissør Daniel Dencik mener at deler av tenkemåten på 1800-tallet kan minne om tenkemåten i dag, noe som gjør hans første dramaproduksjon svært aktuell.

Menneskets vesen og verdi

(06.01.2016)  ARTIKKEL: Hva skjer hvis roboter blir så like mennesker i form og funksjon at vi ikke greier å skjelne dem fra oss selv? Anethe V. Birkeli spør hva som gjør oss til mennesker.

© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå