Hjertevarme fra Skjærgårds Music & Mission

 

Da albumet Hjerteslag fra Skjærgårdsgospel nylig ble lagt ut på iTunes skal det ha danket ut det kjente bandet Coldplay i antall kjøpte album i Norge.

Skjærgårdsgospels live-album Hjerteslag ble nylig sluppet. Uavhengig av smak og behag. er dette et album som må sies å holde en forholdsvis god standard både musikalsk og innholdsmessig. Slik sett representerer den en trend der såkalt «moderne lovsang» viser preg av kvalitet samtidig som den tar vare på preget av enkelhet og fanger opp trender fra samtidens musikk.

Albumet åpner med låten “Ingenting”, som ledes av David André Østby. Bandet kler sangen i et seigt, men energisk lydbilde og gir den et tydelig musikalsk særpreg. Noen vil nok tenke at det hele låter litt for kjent, men den som skal lage et livealbum, må finne den rette balansen mellom musikalske overraskelser og “det som fungerer” når alle skal synge med.

Tekstmessig er låten en klassisk og enkel proklamasjon av at Guds løfter ikke vil svikte. Åpningsordene «Vi er kledd i rettferdighet, Vi er kjøpt av din nåde» vitner om at her ønsker en ikke å gå rundt grøten med dypsindige metaforer, men snarere bruke en mer direkte tiltale.

Typisk nok skiller et lovsangsalbum seg tematisk fra andre album i samme musikalske sjanger. Der vanlig popmusikk for det meste handler om mellommenneskelige relasjoner, er det Guds vesen og forholdet mellom Gud og mennesker som får all oppmerksomhet på Hjerteslag. Selv om temaene er selvsagte, varierer det i hvilken grad låtskriverne klarer å behandle temaet på nye og overraskende måter i nyere lovsang. Slik sett er kanskje “11 millioner” (David André Østby og Rudi Myntevik) et av høydepunktene. Her synges det om en Gud som lytter til både «gledesrop og klagesanger», fra «palass og fengselsceller».

Sangen “Vi tror” stikker seg da også fram med tanke på temavalg. Her er noe av eliten blant norske lovsangsskribenter samlet. Christian Hesselberg (Impuls), David André Østby og Rudi Myntevik har skrevet denne sangen sammen. Den er en parafrasering eller omdiktning av ordlyden i den apostoliske trosbekjennelse. Alt er naturlig nok ikke tatt med, og en løfter fram andre egenskaper ved både Far, Sønn og Den hellige ånd. Noen vil kanskje hevde at en trosbekjennelse er en så komprimert framstilling av kristen tro at det å ta noe bort, uansett vil bety at man kommer skjevt ut. Men selv om kristne sanger skal ha en læremessig funksjon, kan de bare fungere utfyllende til bekjennelse og forkynnelse. Lovsangsplater som Hjerteslag fungerer i dag som en slags sangbok for en del menigheter, og slik sett er det glimrende med en så klar bekjennelsessang.

Typisk for dagens lovsang er at den bæres fram av band som har sine røtter i et menighetsmiljø. Impuls i Stavanger, Radiate i Bergen og Skjærgårds Music & Mission er noen eksempler på miljø som har kommet med utgivelser i 2011. Selv om alle tre beveger seg innen noenlunde samme sjanger, er det ikke vanskelig å høre forskjeller i uttrykk. Der Impuls med Utbryter leker med gitar og synth-riff som hadde stått seg godt på 80-tallet, går Radiate med You Alone mye hardere til verks. Hjerteslag framstår som en slags middelvei sjangermessig.

Musikk har vært en sentral del av menneskers liv i uminnelige tider. Arkeologer skal ha funnet fløyter som ifølge dagens beregninger ser ut til å være minst 40 000 år gamle. I Bibelen omtales Jubal som stamfar for alle som spiller fløyte og harpe, noe som kanskje betyr at han var et musikalsk forbilde for disse. Etter ham har musikk også vært sentralt i den rituelle tilbedelsen i tempelet så vel som ved festreiser og prosesjoner i forbindelse med de jødiske høytidene. Spontan jubel utløste også sang, dans og musikk, som da Gud reddet Israelsfolket fra Faraos hær ved Rødehavet (2. Mosebok 14-15).

Musikk er kanskje det mest utbredte kunstuttrykket i dag, særlig med tanke på de unges bruk av bærbare musikkspillere. At unge kristne finner egne musikalske uttrykk for sin tilbedelse, er viktig og naturlig. At sentrale premissleverandører i tillegg ser ut til å arbeide seriøst med å utvikle kvalitet både musikalsk og tekstmessig, er gledelig. Fortsatt skjemmes en utgivelse som Hjertevarme av enkelte svake enderim og en noe fattig billedbruk. Det bør imidlertid ikke overskygge gleden over at et lite land som Norge har menigheter som har gitt rom for utviklingen av sterke lovsangsmiljø.

Av Eivind Algrøy
©Eivind Algrøy/Damaris Norge

Artikkelen har også stått på trykk i avisen Dagen (17 november 2011)


Relevante tekster 
Tittel:Hjertevarme fra Skjærgårds Music & Mission
© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå