Thomas Dybdahl - Science

 

 

Vitenskapen som svar

Thomas Dybdahl er ikke bare en av de ledende norske popmusikere for tiden. Hans tekster er også intelligente og utfordrende.

Albumet Science (september 2006) er et meget interessant forsøk på å ta opp store spørsmål gjennom musikken. Dybdahls små antydninger i tekstene viser seg å være en del av større forestillinger, om vitenskap, religion, og kanskje til og med om livets mening. Han sier selv at han er inspirert av blant andre en av vår tids fremste ateister, Richard Dawkins. Dawkins bok The God Delusion kom ut oktober 2006 og er et (mildt sagt!) uforsonlig angrep på religionens sentrum: ideen om en gud. Om ikke Dybdahl kan ha lest akkurat denne boken av Dawkins før platen ble til, finner vi likevel noe av det samme tankegodset igjen i noen av sangene, pakket omhyggelig inn i vakker poesi og fengede rytmer.

Bakgrunn

Thomas Dybdahl slo for alvor igjennom som soloartist i 2002 med sitt album … That Great October Sound. For dette fikk han både Alarm-, Spellemann- og Edvardpriser. Han har også spilt med forskjellige band, bl.a. Quadraphonics, og mottok Spellemannsprisen sammen med The National Bank for beste popalbum i 2004. Albumet Science kom ut i september 2006 og er hans fjerde soloalbum.

Musikken hans er behagelig å lytte til, drivende og følsom pop-soul. Tematikken i sangene kretser ofte rundt kjærligheten. Det gjelder fortsatt i albumet Science, men her trekker han også inn fascinasjon for naturvitenskap. Men der ligger mer under. Dybdahls ateisme setter tydelige spor.

Tekster

Dybdahls språk er komprimert og tekstene flertydige, som poesi skal være. Der kan likevel finnes tre elementer som følger i sporene av Dawkins’ ateisme: 1) Tro på vitenskapen: ”Vitenskapisme,” tro på vitenskap som ytterste sannhetsleverandør, 2) oppfatningen av religion som ufornuftig i konflikt med vitenskapen, og 3) troen på at materien er den ytterste virkelighet (materialisme).

1. ”Vitenskapisme” er en tro på vitenskap som noe mer enn nyttig metode eller interessante teorier. Det er tro på Vitenskap med stor V, som norm for all kunnskap og eneste sannhetskilde. Vitenskapen blir ”sakralisert”, gjort til noe hellig, en tro man baserer livet på.

Det forklarer både gløden man fremstiller vitenskapen med og behovet for å angripe religionen. Vitenskapen er her nemlig blitt religionserstatning. Dette sees tydelig hos Dawkins, men kan bare anes hos Dybdahl: hans valg av "Science" som tittel, og måten religion settes opp mot vitenskap og fornuft (f. eks. ”when religion comes first and knowledge comes third” i ”This Year”). Det synes som det er dette synet på vitenskap som er utgangspunktet for kritikk av religion:

2. Religonskritikken er tydelig hos Dybdahl i flere av sangene. Sporet ”Something Real” knytter an til sentrale tema hos Dawkins: i motsetning til vitenskapen (det sanne og fornuftige) står religionen for det uvirkelige (”put people to sleep”), irrasjonelle (”a giant leap”) og bedrageriske (”hollow consolation”). I motsetning til virkelighetsflukten i religionen vil han heller dyrke nysgjerrighet og jordnærhet (”dirt and twigs that break beneath my feet”). Han kjenner seg provosert over ”creation and other fairytales”. Dette referer etter all sannsynlighet til kreasjonisme-debatten, som hos Dawkins er et dominerende tema, og som sees som konkurrenten til hans grunnleggende trosgrunnlag: evolusjonsteorien.

Sangen ”How it feels” kan leses som ateistens klage over religionens dominans (”one that’s left out”), og hans ønske om nå fram med sin forklaring på livet (”what it means”). I motsetning til anklagene om at vitenskapen gjør livet grått og uspennende, holdes fram at ”truth is beautiful”. Vitenskapens fascinasjon er både at den løser mysterier (”one mystery solved”) og skaper nye (”another one evolved”). I parantes etter teksten på Dybdahls hjemmeside (men kan ikke høres i sangen) står det ”caught in the crossfire of tradition and pride”. Dette er en vanlig måte for ateister (og ikke minst Dawkins) å beskrive religonens påståtte motstand mot vitenskapen.

3. Kan vi ane spor av materialisme eller naturalisme hos Dybdahl?  Disse tankeretningene er spesielt opptatt av å fornekte det oversanselige. Materien eller naturen er alt som finnes. Hos Dawkins kommer dette tydelig til uttrykk når mennesket defineres som en ”DNA-beholder” The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference. (http://bevets.com/equotesd2.htm) .

Hos Dybdahl er dette ikke så lett å finne. Men sangen ”Dice” (terning) kan leses som en mesterlig kobling av frigjøringstrangen (”break free of all conventions”) og den den ytterste språkløse virkeligheten (”no words left to say”) i den materialistiske filosofi: livet er produkt av materie, tid og tilfeldigheter. Refrenget går slik: ”I am  - only once not twice – at the mercy of dice”. Livet -  ja, selv kjærligheten -  er produkt av tilfeldigheter. Men det er ikke det dystre ved en slik livsoppfatning som her fokuseres, men heller mulighetene og friheten: Har vi bare ett liv, må vi jo bruke anledningen her og nå.

Dybdahls musikk er vakker i formen. Det er verdt å lytte til tekstene hans: de utfordrer til å ta ideene hans på alvor. Spørsmålene han berører er grunnleggende for våre liv. Det er ikke sikkert alle er like tilfreds med hans svar.

Tillegg

Mer om Thomas Dybdahl:
Wikipedia
Offisiell hjemmeside (her finner du bl.a. tekstene)
Uoffisiell fanside
NRK
Dagbladet om Science:  (terningkast fire)
VG (terningkast fire)
Vårt Land-artikkel fra 2004 om Dybdahls livssyn: Thomas savneren

Om Richard Dawkins

Offisiell hjemmeside
Wikpedia-artikkel
http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/index.shtml
The God Delusion (2006) (Amazon)
BBC intervju (video)
Damaris (lydfiler): Peter Williams discusses Richard Dawkins's 'The God Delusion'
 

Anbefalt litteratur:
(Avgrenset til bøker av Alister McGrath, selv en tidligere ateist, nå en kristen):
The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World (2004)
Dawkins God. Genes, Memes and the Meaning of Life (2005)
The Dawkins Delusion? (2007)

Anbefalte norske bøker

Espen Utaker (red.): Tro og vitenskap. Sammenheng eller sammenstøt? (Oslo: Lunde, 2006)
http://www.lundeforlag.no/bok.cfm?path=10&id=1496
Davidsen, Bjørn Are: Da kvinnen fikk sjel og andre historier (Oslo: Luther, 1998)

Av Bjørn Hinderaker

© Bjørn Hinderaker/Damaris Norge 2007
 

Relevante tekster
Platetittel: Science
Artist: Thomas Dybdal
Utgivelsesdato: september 2006
Plateselskap: Universal Music Norge
© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå