Susanne Sundfør - Take One

 

 Oppsummering


Take One er en ny-innspilling av Susanne Sundførs første plate, Susanne Sundfør. Utgivelsen av albumet kommer etter forespørsel fra mange som har ønsket å høre sangene slik de opprinnelig ble komponert og fremført i begynnelsen av hennes karriere. Her er hun eneste artist på hele plata; både sanger, pianist og gitarist. Sundfør har mottatt mange gode kritikker for denne siste plata, og 5'erne florerer i avisene. Det spesielle med Take One, som tittelen tilsier, er at alle sangene er spilt inn på kun ett opptak i den rekkefølgen de kommer på cd'en. Dessuten skal det ikke være gjort noen redigeringer eller lignende. Alle tekstene er skrevet av Sundfør selv - med unntak av to signert sammen med Janemil Kolstø. Altså møter vi her Susanne Sundfør, nært og personlig.

Fra den første plata er det sangen Walls som har blitt den største hiten. I 2007 holdt den seg 6 uker på de norske hitlistene, men 3. plass som beste plassering.

Alle tekstene til Take One er å finne å på Susanne Sundførs hjemmeside.


Bakgrunn

Susanne Sundfør (f.1986) fra Haugesund er en ung nykommer i den norske musikkindustrien, som for alvor slo gjennom etter at hun i 2006 opptrådte på By:Larm i Tromsø. Ut fra responsen, er hun kommet for å bli. Hennes musikk beskrives som et blandingsprodukt av jazz, klassisk og rolig pop. Stilen er særegen, og ord som nært og personlig er begreper som godt beskriver både melodiene og tekstene til Susanne Sundfør. De fleste av hennes tekster handler om personlige opplevelser, noe som gir en umiddelbar nærhet både til tekstene, men også til artisten selv. I tillegg er musikken, særlig på denne siste platen, ganske enkel og gjennomsiktig, og dermed er den med på å understreke og underbygge det nære og personlige utrykket.

Sundfør ga ut sitt selvtitulerte debutalbum mars 2007, og for det ble hun tildelt Spellemannprisen 2007 i klassen kvinnelig artist. Det de fleste kanskje husker best fra denne Spellemannsprisen, er nettopp Sundførs takketale, da hun sa: "Jeg er først og fremst artist, ikke først og fremst kvinne" (Dagbladet.no, 05.02.08), som en respons på en pågående debatt om kjønnsdelte priskategorier i Spellemannsprisen, en debatt som ble startet av en annen kvinnelig artist, nemlig Ane Brun. Dermed føyer hun seg inn i rekken av artister som offentlig tør å gi uttrykk for egne meninger og ståsted. Sundfør har vist seg å være samfunnsengasjert, noe som også gjenspeiler seg i flere av tekstene hennes.

Susanne Sundfør, som også synger en av salmene på Sorgen Og Gleden: H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits Utvalgte Salmer, har uttalt at hun ikke er kristen. Som hun sier det selv: "Konseptualiseringen av Gud blir for enkel for meg. Jeg er ikke typen som tror, jeg er typen som håper" (Haugesunds Avis, 11.03.08).

Sett opp mot sangene og tekstene på Susanne Sundførs plate, blir dette utsagnet veldig interessant. Gjennom tekstene på plata formidles det mange spor av livssynsmessig karakter som er interessante sett i lys av vår samtid.
 


Samtalespørsmål

          1. Hva synes du umiddelbart om Susanne Sundførs plate?  Hva likte du best ved plata - og
           hvorfor?

2. Dersom du har hørt den første platen hennes, hvordan vurderer du de to i forhold til hverandre?

3. Både musikk og tekst er blitt omtalt som "nært og personlig". Er du enig i denne beskrivelsen av Sundførs plate? Hvorfor/hvorfor ikke?

4. Hva er ditt hovedinntrykk av tekstene til Susanne Sundfør?

5. Hvilket syn på livet, mennesket, kjærlighet og relasjoner kommer fram her?
 
6. The waves are even flowing
All the thousand stars will one day stop glowing
The universe is waiting for just another transformation
(Dear John)

Hvilket syn på jordens fremtid synes du kommer fram i denne teksten?  Hvordan forholder dette seg til det bibelske håpet om en radikalt fornyet himmel og jord?

7. I sangen Walls synes 'murer' å være bilde på stengsler som vi mennesker bygger opp mellom hverandre og rundt oss selv. Blant annet sier teksten: I'm feeling kind a locked up in this house of mine. Hva tror du menes med det? Hvordan kan en si at murene har med forholdet til seg selv og andre å gjøre? Se gjerne særlig på refrenget:

Cause, these walls are killing me
Killing me when I am down
I am not a warrior, but I can stay calm
And these walls are breaking me
Breaking me down
But I'm living in
I'm living in
And that's how it's done
Ooohh yes
That's how it's done


I hvor sterk grad vil du si at teksten speiler en typisk livsfølelse i vår tid? Hvorfor?

Teksten synes å konkludere med å bare kjempe videre og holde ut, på egen hånd. Det gis  inntrykk av at mennesket er totalt overlatt til seg selv. Er du enig/uenig i at det ikke finnes noe "utenfor" oss? Hvorfor?

Et slikt budskap står i sterk kontrast til kristen tro, som sier at vi ikke er overlatt til oss selv. I stedet sier kristen tro at mennesket ikke er alene, fordi Gud ble menneske og tok bolig iblant oss. (Joh 1,14)


8. You know it's not enough
To keep your tears around your wrist
To keep your merits in a list
To keep your money in a bank
To keep riding your rank
(Torn to Pieces (On Roses))

Vi lever i en verden hvor mye handler om å eie og oppnå mest mulig. Hva sier denne teksten om akkurat dette? Hvorfor tror du det sies at dette ikke er nok? Hva vil du si er det viktigste i livet? Se denne teksten i sammenheng med det Jesus sier i Joh 14,6: Jeg er veien, sannheten og livet.

9. Your eyes are greener than ever
But you are as empty as the bottle of the wine you've already poured out

You play your character thoroughly
But you are so empty that it's easy to see right through you 
 (Gravity)

Hvilket inntrykk skapes her om forholdet mellom image og personlighet?
I hvor sterk grad illustrerer dette vår samtid?

10. Ut fra et kristent ståsted er sangen I Resign særlig interessant. Les gjennom hele teksten og tenk gjennom de følgende spørsmålene:

Hvilke religiøse ord og uttrykk finner du i denne sangen?
Tror du det er en hensikt bak å bruke de ordene som er valgt i denne teksten? I tilfelle, hvilken hensikt tror du det er?
Med tanke på Sundførs egne utsagn om kristen tro, hva tror du hun legger i denne teksten?

Hun synger blant annet:  You show me all the glory
                                        You embrace our eternity

 Hvem tror du "you" er?

Videre sier teksten:  And, you tell me that I'm not a sinner
                                 Oh no, I'm not a sinner

Hvilket menneskesyn kommer fram her?
I hvor stor grad korresponderer dette med typiske holdninger i samtiden?
I følge kristen tro, er ikke mennesket godt på bunnen. Vi gjør både det som er godt og det som er ondt, og trenger tilgivelse både fra Gud og fra hverandre. Hvorfor tror du denne teksten gir et annet svar enn det kristne svaret? Hva tenker du om dette sentrale spørsmålet?

Everything is worthless
Just believe, that is all it takes
Baby, you know you should
Prayer is a language we never understood

Hva synes denne teksten å legge i begrepene tro og bønn?
Hvordan er forholdet mellom det som kommer fram her og det Bibelen sier om tro og bønn?

Sammenlign dette med det som står i:

Hebr 11,1: Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser

Jak 2,26: For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.

Ef 2,10a: For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger

Matt 6, 7-13: Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be:
Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi óg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 7, 7-8: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.

Ef 3,12: I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit.


Av Ingvild Thu Kro
© Ingvild Thu Kro/Damaris Norge

Relevante tekster
Platetittel: Take one
Artist: Susanne Sundfør
Utgivelsesdato: 10.03.2008
Plateselskap: Your Favorite Music/Universal Music AS
© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå