Sigvart Dagsland - Forandring

 Oppsummering


Sigvart Dagslands siste plate Forandring har mottatt kritikker helt i øverste ende av skalaen fra de aller fleste anmeldere. Det påpekes at tittelen heldigvis ikke viser til en endring i musikkstil, tvert om har Sigvart funnet frem til en god miks av uttrykksformer han har brukt før, sammen med nye, friske elementer. Hver sang har sin egen lyd, noen må man lytte vel og lenge for å finne, andre ligger helt oppe i dagen.

Tittelen henspeiler kanskje mer til forandringer Dagsland ser hender i livet - noen ganger i kjærlighet, noen ganger til det bedre, noen ganger ut i det ukjente. En del utsagn i forbindelse med intervjuer rundt platen avslører også at Dagsland gjerne hadde sett forandringer i måten enkelte kristenledere opptrer på, mer menneskelig og mindre på vegne av en dømmende Gud.

Sangen Verden vil bedras er oftest trukket frem i anmeldelsene som et høydepunkt på platen, og den peker også tekstmessig på noe av sentrum i plateinnholdet.

ein bølge feie øve landet nå
me har sett lamme ligga og friske gå
me vett at det fake, men du og du som det ligne på.......

Verden vil bedras
juggel e blitt stas
 

Gjennom flere tekster oppfordrer Dagsland den enkelte til å tenke mer selv, ikke bare akseptere det andre har tenkt på forhånd, og å finne sin egen vei. Vi ender uansett opp på samme sted alle mann.


Bakgrunn

Forandring er Sigvart Dagslands femtende soloplate. Her har han funnet tilbake til samarbeidet med produsent Erik Hillestad, som han tidligere har jobbet tett sammen med. Det er også ti år siden sist han gav ut plate på Kirkelig Kulturverksted. Dagsland har fått teksthjelp av Mike McGurk, som var sterkt delaktig på den eneste engelskspråklige platen i karrieren, Soul Ballads (2004). Sistemann på skrivelaget er Gunnar Roalkvam, en siddis med en rekke diktsamlinger, skuespill og tekster til musikere på bibliografien.

Helt fra første plate har Sigvart Dagsland hatt fokus på emner rundt tro og tvil. Han har aldri lagt skjul på at han definerer seg som kristen, og den lange og suksessrike karrieren kan vel sies å ha hatt sin start i kristne sammenhenger - fra domkor til Ten-Sing. Men like lenge som han har vært tydelig på sitt utgangspunkt både i sangtekster og i intervjuer, har han vært tydelig på behovet for like stor plass til tvil som tro.

- Det blir krig når noen mener at det de tror, er rett, ikke bare for dem selv, men også for resten av verden å følge. Dette er George W. Bush og Ariel Sharons verdensbilde, men dette er det gamle verdensbildet, og det står for fall. For det er selvfølgelig flere veier, flere religioner som fører til Gud, sier Dagsland. (VG, 23.12.03)

 
Mange av tekstene fra platene gjenspeiler dette utsagnet, at det som er rett for noen, ikke nødvendigvis behøver å være det for alle. Dermed blir det vanskelig for ham å identifisere seg med kristne som hevder én sannhet - det oppfattes som ekskluderende og undertrykkende. Kirkens ledende representanter har i følge Dagsland til stadighet misbrukt sin makt når de definerer hva som ikke er lov fremfor friheten i troen.

- På det lokale planet eksisterer engler. det er på riksplan og det offisielle plan kirken har et big problem. (TV2, Tett på Sigvart Dagsland - meningen med lyden, 6.12.2007)

 
Store deler av fokuset i Forandring ligger her. Spørsmålet noen lyttere stiller er hvorfor Dagsland holder fast på sin kristne tro når alle andre alternativer kan være like gode eller bedre, og hvorfor han sjelden velger å fokusere på hva troen tilfører i livet.


Samtalespørsmål

 1. Hva synes du om Forandring? Kjenner du til Dagslands musikk fra før? Hvordan skiller denne platen seg ut?

   
 2. Hva tenker du om tittelen på platen? Hva tror du Dagsland har ment med tittelen?

   
 3. Hvordan oppfatter du at Dagsland jobber med tekst i forhold til musikk? Er tekst viktig?

   
 4. Verden vil bedras
  juggel e blitt stas
  folket vil`kje dras
  mot det som står
  mellom strøkene
  eg svare den som spør
  allting e som før
  der e alltid plass te ein posør

  Hva tror du Dagsland mener her?

   
 5. Eg sko ha vært ein hyrdemen endte opp som vokter
  eg brydde meg om hjorden
  men merr om lov og orden
  eg sko ha vist de veien
  te steder fjernt fra mørke og is
  (Vokteren)

  Hvem er det snakk om her? Hva har skjedd?

   
 6. du seie Jesus redda deg
  og dro deg opp fra rennesteinen
  du følte uden Han va du ingenting
  han dro deg opp på den grønne greinen

  så usigelig glad at du lot deg redda
  men eg spør, eg spør kor va du då det heila skjedde
  va du besvimte, bortreist, ikkje te stede?
  (Stans!)

  Hvem forteller teksten om her? Hva sies her? Henger dette sammen med teksten fra Vokteren?

   
 7. - Hvis kirkens hovedbudskap skal være hvilke begrensninger vi legger på mennesker, da tror jeg ikke lenger på den, sier Dagsland i et portrettintervju på TV2 i desember 2007.

  tilgi mine synder
  eg e jo ikkje ond
  eg blei bare reve med av min egen røst ein stond
  (Vokteren)

  Hva sier dette verset om synd? Hva tenker du om denne måten å se på synd på? Hva sier Bibelen om synd? Stemmer det med teksten i sangen?

   
 8. Hva tror du Klagesang handler om?

  - Vi har i vår lutherske tradisjon ikke klagesanger, sier Dagsland i TV2-portrettet. Hva er en klagesang? Er du enig eller uenig i at vi ikke har rom for å klage? Har du lest noen av Bibelens klagesanger?

   
 9. Hvilket bilde tegner platen av tro og tvil?

   
 10. Hva sier tekstene om kristne mennesker? Se for eksempel sangen Rommet - hva sier den om dem som står på prekestolen? Kjenner du deg igjen i dette bildet?

   
 11. I hvor stor grad blir du oppfordret til å tenke selv i forhold til store spørsmål i livet? Hva sier Bibelen om dette? Se for eksempel Matt 22, 37.
   

Relevante tekster
Platetittel: Forandring
Artist: Sigvart Dagsland
Utgivelsesdato: 24.09.2007
Plateselskap: Kirkelig Kulturverksted
© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå