Ugly Betty

 


Fenomenet Ugly Betty


Ugly Betty

Betty Suarez (America Ferrera) er en intelligent og ambisiøs jente uten peiling på mote og stil. Hun har en stor drøm om å arbeide innen forlagsbransjen, og ved en tilfeldighet får hun jobb i det mest prestisjefylte motemagasinet i USA - Mode. I denne overfladiske moteverdenen gjelder kun én regel: Image is everything! Og dette imaget er ikke et hvilket som helst image. Supertynne skjønnheter kler seg i det absolutt siste av mote. Dette er en verden hvor kropp, klær, sminke og makt er verdiene. Kan en helt vanlig jente - en lubben middelmådighet på 22 år fra Queens, New York, men munnen sprengt av regulering, ufrisert hår og klær som ligner et 70-talls loppemarked - i det hele tatt gli inn i dette miljøet?

Betty jobber som assistenten til Modes konstituerte sjef og arving av imperiet, Daniel (Eric Mabius). Denne jobben fikk hun av Daniels far, Bradford Meade (Alan Dale), grunnleggeren av Mode, sannsynligvis fordi hun er en av få kvinner i New York som Daniel ikke vil forsøke å forføre. Daniel har ikke sin styrke i å lede et stort motekonsern, og sammen med Betty vet de verken inn eller ut i motebransjen. Men mot alle odds utgjør de et fantastisk team mot dem som legger skumle planer bak deres rygger. Kreativ direktør i Mode, Wilhelmina (Vanessa Williams), sammen med hennes assistent Marc (Michael Urie) og resepsjonisten Amanda (Becki Newton) planlegger å føre Daniel til fall og selv ta over styringen i Mode-konsernet.

Betty utvikler etter hvert vennskap med enkelte i Mode-konsernet, for eksempel syersken Christina (Ashely Jensen) og Marc. Det viser seg at de, til tross for den ytre masken, verken er så trygge på seg selv eller fornøyde med seg selv. Men Betty har en påvirkningskraft som er sjelden. I serien er hun kjent for sine "pep-talks". Hun oppmuntrer, utfordrer og klarer å se på en situasjon med andre øyne enn menneskene rundt henne.

Når det gjelder Bettys familie, er den langt fra glamorøs. Faren, Ignacio (Tony Plana) kjemper for å få oppholdstillatelse i USA. Sammen med søsteren Hilda (Ana Oritz) er han redd for at Bettys engasjement i Mode-konsernet skal føre til store skuffelser og nederlag for henne. Mens Hildas sønn Justin (Mark Indelicato) støtter sin tante i å drømme stort.  

Selvbilde
Etter en heller vaklende start i Mode-konsernet finner Betty etter hvert sin plass i dette overfladiske miljøet. Hun står frem som den rake motsetning til alle verdier i moteverdenen. Hun er ærlig, lidenskapelig, hun møter mennesker som de er, godtar forskjeller og beholder sin egen bohemaktige klesstil. Det som synes å være spesielt med Betty, er at hun i disse omgivelsene velger å holde på den hun er. Hun forandrer seg ikke for å passe inn. Hun er ærlig når det gjelder hvem hun er, og krever respekt for dette.

Betty Suarez har blitt bildet på den stygge, lubne, vimsete jenta som lykkes innenfor en bransje som vanligvis skyr disse egenskapene. Og selv i møtet med denne bransjen er hun ærlig med hvem hun er, stolt over sin identitet og familien sin. Hun utfordrer forutinntatte antakelser om skjønnhet, vellykkethet og lykke. Betty synes å representere "det vanlige, normale mennesket". Kanskje kan en sammenligne motemagasinet Mode med samfunnet rundt oss. I denne konteksten blir Betty bildet på hvordan de fleste av oss føler oss i forhold til kulturen og samfunnet rundt. I møte med et samfunn som lovpriser slankedietter, karrierejag, vellykkethet og det perfekte, og hvor skolene og kjøpesenteret er rene catwalken, blir Betty et uttrykk for hvordan de fleste av oss opplever oss selv i forhold til denne kulturen.

Ved første øyekast blir Betty et eksempel på det mislykkede og stygge. Men etter hvert som serien Ugly Betty har utviklet seg, viser serien et forandret og nytt bilde av Betty. Selv om hun er annerledes, blir hun en del av gjengen hos Mode. Ta for eksempel hennes forhold til sjefen sin, Daniel (som for øvrig på utsiden virker å være prototypen på det perfekte, vellykkede ytre, men dette viser seg å være langt fra sannheten…). Hun tar initiativet, hun ytrer sine meninger, hun rettleder Daniel på alt fra hva lederspalten bør dreie seg om til hvilken skjorte han skal bruke. Hun faller ikke for fristelsen til å smiske slik som andre gjør, og hun vippes ikke av pinnen selv om Daniel er personen som kan skape eller knuse drømmen hennes. Betty blir uttrykket for moral, god etikk og sanne verdier. Hun blir symbolet på det ekte og ærlige mennesket. Og i møtet med motebransjens ubarmhjertige hverdag, blir hun et uttrykk for det sterke, selvbevisste mennesket, som ikke finner sin identitet i å være lik alle andre. I motsetning til arbeidskollegaene i Mode, hvis målet er å ikke skille seg ut i mengden.

Bibelen om selvbilde
Betty fremstår altså med en unik status i serien. Hun er en slags antihelt som virkelig kan stå frem som en inspirasjon og et forbilde. Så hvorfor er det så vanskelig å være en Betty i vår hverdag? Media og samfunnet påvirker oss daglig, time for time, og kaster ut ny informasjon om hvem vi bør være, hvordan vi skal oppføre oss, hva vi må gjøre. Men hva sier Bibelen om dette?

Bibelen sier at Guds folk er i verden, men ikke av verden. Altså virker det til å være en vesensforskjell her. Dette handler om hvor en har sitt senter, hvor en finner kjernen for sin identitet. Og når Gud sier at vi ikke er av denne verden, betyr det at vi har vår identitet i Ham. Dette er ment å være frigjørende. Altså er vi ikke av denne verden. Samtidig lever vi i denne verden fordi Gud har satt oss her med et spesielt oppdrag. Det betyr at vi påvirkes av samfunnet rundt oss, og dette er en stor utfordring. Vår egenverdi er basert på Guds karakter, ikke på vår egen karakter.
Vårt selvbilde har sitt grunnlag i den verdi Gud gir oss. (Dette er en ekstra dimensjon vi som kristne har, som Betty mangler.) Det står i Bibelen, Salme 8, 4-6. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Gud setter uendelig stor pris på oss og han tenker stadig på oss. Det står i Bibelen, Sal 139,17-18. Gud, hvor høye dine tanker er, hvor veldig summen av dem! Vil jeg telle dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg.
Gud har skapt oss i sitt bilde (1 Mos 1,26f), som et avbilde av Gud. Gud har skapt oss akkurat slik Gud ønsker at vi skal være. Vi er skapt av Gud og han elsker oss akkurat slik vi er. Også Salme 8 sier mye om hva et menneske er. Mennesket er skapt i Guds bilde, lite ringere enn Gud, kronet med ære og herlighet. "Lite ringere enn Gud" = nesten like verdifull som Gud!"
Når vi tar i mot Jesus som frelser blir vi en ny skapning (2 Kor 5,17) Jesus bor i oss og fyller oss på en måte som gjør at vi ikke utslettes som personer, men frigjøres til å være den vi er i han, den vi var skapt til å være i ham. Vi er skapt til å være i relasjon til Gud, det er her vi finner vår identitet.
Samtidig sier Bibelen mye om vårt forhold til våre medmennesker. I Matt 22,39 sier Jesus: Du skal elske din neste som deg selv! Jesus viser oss hvor nært kjærlighet og respekt overfor seg selv henger sammen med kjærlighet og respekt overfor andre. Hvis vi ikke har et godt forhold til oss selv, vil vi heller ikke klare å få gode forhold til andre.

"You are beautiful, no matter what they say"
I hvilket bilde skaper vi vårt selvbilde? Det kan være i medienes bilde, i hverandres eller andres bilde - eller i Guds bilde. Det er mange som forsøker å fortelle "sannheter" om hvem vi er eller skal være for å være verdt noe. Som kristne mener vi at det kun finnes én Sannhet som setter mennesker fri til å være seg selv. Og det er Guds sannhet. Bibelen forteller at vi er verdifulle bare fordi vi er til. Sefanja 3, 17 sier at vi har en Gud som gleder og fryder seg over oss, og som jubler over oss med fryd!

Serien Ugly Betty signaliserer på mange måter at image i virkeligheten ikke er alt. Betty viser oss at det er mulig å "nå langt i livet" og drømmer er realiserbare, selv uten shopping, klærne, sminken og "den perfekte kroppen". Som resultat av Ugly Betty har en ny bevegelse vokst frem, og den sier "Ugly is in"! Ugly Bettys hovedbudskap er: "Be real in a superficial world. Be true! Be ugly!" (www.beugly07.com).

Av Ingvild Thu Kro
© Ingvild Thu Kro/Damaris NorgeTittel:Ugly Betty
Genre: Dramaserie
Med: America Ferrera, Eric Mabius, Vanessa Williams, Rebecca Romijn Alan Dale, Tony Plana, Ana Oritz, Ashley Jensen, Becki Newton, Mark Indelicato, Michael Urie, Kevin Sussmann
År: 2007
Land: USA
Sendes på: TVNorge
© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå