Oppdrag Sognefjorden

(14.04.2011)  - en artikkel om tv-serien "Oppdrag Sognefjorden", av Halldis Bjerkvik Volle.

One Tree Hill

(03.05.2010)  - Om TV-serien One Tree Hill

Om forlatelse

(23.01.2008)  En artikkel av Tony Watkins om den makeløse filmversjonen av Ian McEwans roman Atonement

Oljeberget

(03.02.2006)  - På overflaten er filmen Oljeberget en historie om en god gutt på tur til makten. Men er det kanskje en dypere historie enn som så? skriver Erling Rimehaug i denne artikkelen.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Søk i Film

© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå